Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Ôn tập 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo


Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc. Nghe – viết. Viết câu để phân biệt cặp từ sau: dây – giây. Chữ s hoặc chữ x. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết tên bài đọc đã học phù hợp với từng hình ảnh và thông tin dưới đây: 

Phương pháp giải:

Em quan sát các bức tranh, nhớ lại các bài đọc đã học và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

 

Câu 2

Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung đã trao đổi với bạn về một thông tin em biết thêm từ bài đọc.

CÁC BẠN CÓ BIẾT?

Tên bài đọc

 

Thông tin mới 

 

Phương pháp giải:

Em lựa chọn một thông tin mới để điền thông tin vào Phiếu đọc sách. 

Lời giải chi tiết:

CÁC BẠN CÓ BIẾT?

Tên bài đọc

Ong xây tổ

Thông tin mới

Tổ ong được xây trong vài ba tháng 

Câu 3

Nghe – viết:

Chiều mùa hạ

Con chim sơn ca cất lên tiếng hát tự do, tha thiết khiến ta cũng phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoảng hương lúc đang ngậm đồng và hương sen. 

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Câu 4

Viết câu để phân biệt cặp từ sau: dây – giây 

Phương pháp giải:

Em đặt câu với từng từ ngữ để phân biệt nghĩa của từ. 

Lời giải chi tiết:

- Em rất thích chơi nhảy dây.

- Kim dài nhất của đồng hồ là kim chỉ giây. 

Câu 5

a. Chữ s hoặc chữ x

dòng …uối                 

thôn …óm                  

làng …ã                      

…ườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần)

củ r…                         

tr… núi                       

b… giới                      

cồng ch… 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và chọn chữ hoặc vần thích hợp để điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a. Chữ s hoặc chữ x

dòng suối

thôn xóm 

làng xã 

sườn núi

b. Vần iên hoặc vần iêng và thêm dấu thanh (nếu cần)

củ riềng 

triền núi

biên giới

cồng chiêng 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay