Giải Bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo


Nối. Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Viết 2 – 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối 

Phương pháp giải:

Em đọc các từ ngữ cho sẵn để nối cho thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:


Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và ghép các từ ngữ phù hợp. 

Lời giải chi tiết:

Các từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ là: kính yêu, kính mến. 

Câu 3

Viết 2 – 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. 

Phương pháp giải:

Em lựa chọn 2 – 3 từ ngữ tìm được ở bài tập 1 hoặc 2 để đặt câu. 

Lời giải chi tiết:

- Mái tóc của Bác Hồ bạc phơ.

- Chúng em kính yêu Bác Hồ.

- Bác Hồ là vị cha già kính mến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu
  • Giải Bài 2: Thư Trung thu VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết. Tô màu vào bông hoa có từ ngữ viết đúng chính tả. Điền vào chỗ trống. Tô màu các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây. Viết 2 – 3 câu về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Điền từ ngữ trả lời cho câu hỏi Để làm gì? vào chỗ trống trong các câu dưới đây. Viết 4 – 5 câu về tình cảm của em với thầy cô dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về Bác Hồ.

  • Giải Bài 3: Cháu thăm nhà Bác VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

    Gạch dưới từ ngữ chỉ tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi có trong hai đoạn thơ sau. Viết 2 – 3 từ ngữ. Viết 2 – 3 câu (theo mẫu).

  • Giải Bài 4: Cây và hoa bên lăng Bác VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết. Tô màu ngôi sao có từ ngữ viết đúng. Nối. Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng dưới đây. Viết 2 – 3 câu về hoạt động của các bạn thiếu nhi trong ngày Tết trồng cây. Viết 4 – 5 câu về tình cảm của em với một người bạn dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về Bác Hồ.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay