VBT Tiếng Việt lớp 2 - CTST TUẤN 3 - 4: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

Giải Bài 3: Những cái tên VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Viết và trang trí bảng tên của em. Viết các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên. Viết tên 2 bạn trong lớp em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết và trang trí bảng tên của em.

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Câu 2

Viết các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên.

 

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài thơ Những cái tên và viết lại những tên riêng có trong bài vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết tên 2 bạn trong lớp em.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn tên 2 bạn trong lớp và viết vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đặng Diệu Ngọc

Nguyễn Phương Ly

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - TUẤN 3 - 4: MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

  • Giải Bài 4: Cô gió VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Ai dậy sớm. Viết các tiếng chứa vần ai hoặc vần ay có trong bài chính tả. Viết từ ngữ có tiếng chứa vần ai hoặc vần ay để gọi tên từng sự vật dưới đây. Nối. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ghép được ở bài tập 4. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về trẻ em.

  • Giải Bài 2: Làm việc thật là vui VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Làm việc thật là vui (từ Bé làm bài đến hết). Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống. Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. Chọn từ ngữ ở bài tập 4 rồi điền vào chỗ trống. Viết 1 – 2 câu về một việc em thích làm trong ngày nghỉ cuối tuần. Viết lời cảm ơn của em trong từng trường hợp sau. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài thơ về trẻ em.

  • Giải Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Viết từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh. Viết câu hỏi và câu trả lời về người, con vật ở bài tập 1.


Hỏi bài