Giải Bài 1: Mẹ của Oanh VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Viết từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây. Viết 2 – 3 câu có từ ngữ ở bài tập 1. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây:

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ từng bức tranh xem các nhân vật trong tranh đang làm gì và viết lại hoạt động đó vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: xóa bảng, lau bảng

- Tranh 2: bọc sách

- Tranh 3: quét sân

- Tranh 4: sắp xếp sách vở

- Tranh 5: Tưới cây

- Tranh 6: Trồng cây

Câu 2

Viết 2 – 3 câu có từ ngữ ở bài tập 1.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn 2 – 3 từ ngữ ở bài tập 1 và đặt câu với những từ đó.

Lời giải chi tiết:

- Dương đang lau bảng.

- Em thường giúp mẹ quét sân.

- Ông và bố đang trồng cây.

- Em bọc sách để chuẩn bị cho năm học mới.

Câu 3

Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm:

M: - Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây trong vườn trường.

=> Cô giáo đang hướng dẫn các bạn trồng cây ở đâu?

a. Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

b. Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.


Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

=> Các bạn đang tưới hoa ở đâu?

b. Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

=> Bác lao công đang quét rác ở đâu?

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
  • Giải Bài 2: Mục lục sách VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Mẹ của Oanh (từ Giờ Tiếng Việt đến chế tạo). Điền vần eo hoặc oeo vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Viết từ ngữ chỉ công việc, nghề nghiệp của mỗi người có trong từng bức tranh dưới đây. Viết 1 – 2 câu về công việc của một người có trong bức tranh ở bài tập 4 (theo mẫu). Viết 4 – 5 câu tả chủ yếu gấu bông dựa vào hình và từ ngữ gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài thơ về nghề n

  • Giải Bài 3: Cô giáo lớp em VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Viết bưu thiếp để chúc mừng hoặc cảm ơn thầy cô giáo. Tìm từ ngữ chỉ người và hoạt động của người đó trong 2 khổ thơ dưới đây. Viết câu chỉ hoạt động của 1 – 2 người ở bài tập 2. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

  • Giải Bài 4: Người nặn tò he VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Vượt qua lốc dữ. Viết tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh. Viết từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp. Phân loại các từ ngữ trong khung vào 4 nhóm. Điền từ ngữ ở bài tập 4 phù hợp vào chỗ trống. Viết 4 – 5 câu về một đồ chơi em thích dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về nghề nghiệp.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay