Giải Bài 3: Khi trang sách mở ra VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Gạch dưới từ ngữ chỉ đồ vật trong các đồ vật trong đoạn thơ dưới đây. Viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 1 – 2 đồ dùng học tập ở bài tập 1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới từ ngữ chỉ đồ vật trong các đồ vật trong đoạn thơ dưới đây:

a.Bé có nhiều bạn bè

Nằm ngoan trong chiếc cặp

Gầy nhom là cây thước

Thích sạch là thỏi gôm.

 

Những trang sách giấy thơm

Biết rất nhiều chuyện kể

Cây bút cùng quyển vở

Chép không thiếu một lời.

Thanh Nguyên

 

b. Nào bàn nào ghế

Nào sách nào vở

Nào mực nào bút

Nào phấn nào bảng.

Cả tiếng chim vui

Trên cành cây cao…

Hoàng Vân

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các đoạn thơ, tìm những từ ngữ chỉ đồ vật và gạch chân.

Lời giải chi tiết:

a. Bé có nhiều bạn bè

Nằm ngoan trong chiếc cặp

Gầy nhom là cây thước

Thích sạch là thỏi gôm.


Những trang sách giấy thơm

Biết rất nhiều chuyện kể

Cây bút cùng quyển vở

Chép không thiếu một lời.

Thanh Nguyên

 

b. Nào bàn nào ghế

Nào sách nào vở

Nào mực nào bút

Nào phấn nào bảng.

Cả tiếng chim vui

Trên cành cây cao…

Hoàng Vân

Câu 2

Viết câu hỏi và câu trả lời về công dụng của 1 – 2 đồ dùng học tập ở bài tập 1.

M: - Cây thước dùng để làm gì?

=> Cây thước dùng để kẻ.

Phương pháp giải:

Em dựa vào các đồ dùng học tập đã tìm được ở bài tập 1 để viết câu hỏi và câu trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Cây bút dùng để làm gì?

=> Cây bút dùng để viết, vẽ, kẻ.

- Chiếc cặp dùng để làm gì?

=> Chiếc cặp dùng để đựng đồ dùng học tập.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu
  • Giải Bài 4: Bạn mới VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Mỗi người một vẻ. Viết lời giải cho từng câu đố sau, biết rằng lời giải chứa tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh. Điền vào chỗ trống và thêm dấu thanh (nếu cần). Viết từ ngữ chỉ hoạt động. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 4. Gạch dưới từ ngữ trả lời câu hỏi Làm gì? trong từng câu dưới đây. Viết 3 – 4 câu tả một đồ dùng học tập của em dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về bạn bè.

  • Giải Bài 2: Thời khóa biểu VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Chuyện của thước kẻ (từ đầu đến cả ba). Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ gh dùng để chỉ. Điền vào chỗ trống. Viết lời giải cho từng câu đố sau. Giải ô chữ sau. Viết câu với từ ngữ trong cột có các ô màu xanh ở bài tập 4. Viết câu hỏi và câu trả lời (theo mẫu). Viết 4 – 5 câu về chiếc bút chì dựa vào hình vẽ và từ ngữ gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về bạn bè.

  • Giải Bài 1: Chuyện của thước kẻ VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Viết lời giải cho từng câu đố sau. Viết 3 – 4 từ ngữ chỉ đồ vật và màu sắc của đồ vật đó. Viết 2 – 3 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. Viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Vẽ một đồ dùng học tập em thích. Đặt tên cho bức vẽ.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay