Giải Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi? VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh. Đánh dấu vào ô trống trước câu dùng để giới thiệu. Viết 1 – 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh:

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và viết từ ngữ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu vào ô trống trước câu dùng để giới thiệu.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3:

Viết 1 – 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu).

Ai (cái gì, con gì)

là gì?

Bạn Ánh

là tổ trưởng tổ em

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để viết câu giới thiệu về 1 – 2 bạn trong lớp mình.

Lời giải chi tiết:

Ai (cái gì, con gì)

là gì?

Bạn Ly

là lớp trưởng lớp em.

Bạn Ngọc

là lớp phó học tập lớp em.

Bạn Nam

là bạn cùng bàn của em.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu
  • Giải Bài 4: Út Tin VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ g hoặc chữ gh vào chỗ trống. Viết 3 từ ngữ có tiếng sách, tiếng học. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 4. Lập thời gian biểu một buổi trong ngày của em. Trang trí thời gian biểu. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về trẻ em.

  • Giải Bài 2: Thời gian biểu VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Bé Mai đã lớn (từ đầu đến đồng hồ nữa). Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ c hoặc chữ k vào chỗ trống. Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ hoạt động và tính nết của trẻ em. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 4. Viết 2 – 3 câu tự giới thiệu dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về trẻ em.

  • Giải Bài 1: Bé Mai đã lớn VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nối từ ngữ với hình. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 1.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay