Giải Bài 3: Bài nội, bà ngoại VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau. Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để viết thành câu mới. Viết 1 – 2 câu nói về tình cảm gia đình. Viết tên những người thân trong gia đình em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Gạch dưới từ ngữ không cùng nhóm trong mỗi dòng sau:

a. ông bà, dạy bảo, khuyên nhủ, chăm sóc.

b. kính yêu, thương yêu, vui chơi, quý mến

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và cho biết từ đó thuộc loại từ gì? (từ chỉ hoạt động, từ chỉ người, từ chỉ tình cảm)

Lời giải chi tiết:

a. ông bà, dạy bảo, khuyên nhủ, chăm sóc.

Từ ông bà không cùng nhóm vì đó là từ chỉ người, 3 từ còn lại chỉ hoạt động.

b. kính yêu, thương yêu, vui chơi, quý mến

Từ vui chơi không cùng nhóm vì đó là từ chỉ hoạt động, 3 từ còn lại chỉ tình cảm.

Câu 2

Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để viết thành câu mới.

M: Mẹ yêu con. => Con yêu mẹ.

a. Con cháu chăm sóc ông bà.

b. Cháu thương yêu ông bà.

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Con cháu chăm sóc ông bà.

=> Ông bà chăm sóc con cháu.

b. Cháu thương yêu ông bà.

=> Ông bà thương yêu cháu.

Câu 3

Viết 1 – 2 câu nói về tình cảm gia đình.

Phương pháp giải:

Em tìm những từ chỉ tình cảm của các thành viên trong gia đình và đặt câu với từ đó.

Lời giải chi tiết:

- Cháu kính trọng ông bà.

- Mẹ thương con.

Câu 4

Viết tên những người thân trong gia đình em.

Phương pháp giải:

Em nhớ tên những người thân trong gia đình và viết vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Bố: Nguyễn Văn Nam

- Mẹ: Lê Thị Hà

- Con: Nguyễn Quỳnh Anh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
  • Giải Bài 4: Bà tôi VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Bà tôi (từ Tối nào đến hết). Viết tên người thân theo thứ tự chữ cái. Điền vào chỗ trống chữ l hoặc n, vần uôn hoặc uông. Viết 2 – 3 từ ngữ có tiếng chăm, thương. Chọn ở mỗi nhóm một từ để viết thành câu. Viết 2 – 3 câu nói về tình cảm của cháu đối với ông bà. Viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về gia đình.

  • Giải Bài 2: Bưu thiếp VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nhìn – viết: Ông tôi. Viết lời giải cho từng câu đó sau, biết rằng lời giải chứa tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh. Điền vào chỗ trống. Viết từ ngữ chỉ người thân vào 2 nhóm họ nội và họ ngoại. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 4. Chọn một trong hai tình huống sau rồi viết lời xin lỗi. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về gia đình.

  • Giải Bài 1: Cô chủ nhà tí hon VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Viết từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh. Viết câu hỏi và câu trả lời về hoạt động của 1 – 2 người có trong bức tranh ở bài tập 1. Tưởng tượng mình là bạn Vân trong bài Cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay