Giải Bài 1: Bé Mai đã lớn VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Nối từ ngữ với hình. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối từ ngữ với hình.

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các hình và đọc các từ ngữ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Hình 1: bạn nữ

Hình 2: đá bóng

Hình 3: cái chổi

Hình 4: quả bóng

Hình 5: quét nhà

Hình 6: nhặt rau

Hình 7: bạn nam

Hình 8: mớ rau

Câu 2

Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 1.

M: Phong đang quét nhà.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn một trong các từ ngữ ở bài tập 1 và đặt câu chứa từ đó.

Lời giải chi tiết:

- Nam thích đá bóng.

- Bố tặng em quả bóng.

- Bà đi chợ mua mớ rau.

- Em giúp mẹ nhặt rau.

- Bạn nam tên là Tuấn.

- Bạn nữ thích vẽ tranh.

- Cái chổi nhà em màu xanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu
  • Giải Bài 2: Thời gian biểu VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nghe – viết: Bé Mai đã lớn (từ đầu đến đồng hồ nữa). Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ c hoặc chữ k vào chỗ trống. Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ hoạt động và tính nết của trẻ em. Viết một câu có từ ngữ ở bài tập 4. Viết 2 – 3 câu tự giới thiệu dựa vào gợi ý. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về trẻ em.

  • Giải Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi? VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Điền vào chỗ trống từ ngữ chỉ sự vật phù hợp với mỗi bức tranh. Đánh dấu vào ô trống trước câu dùng để giới thiệu. Viết 1 – 2 câu giới thiệu bạn cùng lớp với em (theo mẫu).

  • Giải Bài 4: Út Tin VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

    Nhìn – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống. Điền chữ g hoặc chữ gh vào chỗ trống. Viết 3 từ ngữ có tiếng sách, tiếng học. Viết 1 – 2 câu có từ ngữ ở bài tập 4. Lập thời gian biểu một buổi trong ngày của em. Trang trí thời gian biểu. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài đọc về trẻ em.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay