Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9


Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

Đề bài

Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

a)  Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

b)  Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học và tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Nồng độ mol của dung dịch HCl:

Chỉ có CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl:

CaCO3 + 2HCl → CaCl+ H2O + CO2

- Số mol HCl có trong dung dịch :

\({n_{HCl}} = 2{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{448}}{{22400}} \times 2 = 0,04(mol)\)

- Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng :

\({C_M} = \dfrac{{1000 \times 0,04}}{{200}} = 0,2(mol/l)\)

b) Thành phần của hỗn hợp muối :

Theo phương trình hoá học, số mol CaCOcó trong hỗn hợp là

\({n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,02(mol)\)

Khối lượng CaCOcó trong hỗn hợp là :

\({m_{CaC{O_3}}} = 100 \times 0,02 = 2(gam)\)

Thành phần các chất trong hỗn hợp :

\(\% {m_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{2 \times 100\%}}{{5}} = 40\% \)

\(\% {m_{CaS{O_4}}} = 100\%  - 40\%  = 60\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu
 • Bài 9.8* Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.8* Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc.

 • Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

 • Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí