Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9


Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

Đề bài

Có những muối sau: CaCO3, CuSO4, MgCl2 .Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phương pháp sau :

a) Axit tác dụng với bazơ.

b) Axit tác dụng với kim loại.

c) Muối tác dụng với muối.

d) Oxit bazơ tác dụng với oxit axit.

Viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của một số hợp chất vô cơ đã học để điều chế muối (sản phẩm có chứa muối cần tìm).

Lời giải chi tiết

a) Axit tác dụng với bazơ : CaCO3, CuSO4, MgCl2.

\({H_2}C{O_3} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + 2{H_2}O\)

\(Cu{(OH)_2} + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + 2{H_2}O\)

\(Mg{(OH)_2} + 2HCl \to MgC{l_2} + 2{H_2}O\)

b) Axit tác dụng với kim loại : MgCl2, CuSO4 (dùng H2SO4 đặc).

\(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\)

\(Cu + 2{H_2}S{O_4}(đặc) \to CuS{O_4} + S{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

c) Muối tác dụng với muối : CaCO3, CuSO4, MgCl2. Thí dụ :

CaCl2 + Na2CO3 —------> CaCO3 + 2NaCl

CuCl2 + Ag2SO4 —--------> CuSO4 + 2AgCl

 BaCl2 + MgSO4 —-------> BaSO4  + MgCI2

d) Oxit bazơ tác dụng với oxit axit: CaCO3.

\(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu
 • Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

 • Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

 • Bài 9.8* Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.8* Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc.

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí