Bài 9.1 Trang 11 SBT Hóa học 9


Giải bài 9.1 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

Đề bài

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

A.  dung dịch bari clorua.

B.  dung dịch axit clohiđric.

C. dung dịch chì nitrat.

D. dung dịch natri hiđroxit.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của muối, hiện tượng để nhận biết thường là kết tủa hoặc khí. Tại đây

Lời giải chi tiết

A. BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3 ↓ (trắng)

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓ (trắng)

-> Loại

B. 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2↑ + H2O

HCl + Na2SO4 → không phản ứng

C. Pb(NO3)2 + Na2SO3 → 2NaNO3 + PbSO3 ↓ (trắng)

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + PbSO4 ↓ (trắng)

-> Loại

D. không xảy ra phản ứng -> Loại

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu
 • Bài 9.2 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.2 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau

 • Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

 • Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí