Giải bài 8.8 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9;12;15;21;24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp ( chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau: • Biến cố A: “ Rút được thẻ ghi số chẵn” là biến cố …?... • Biến cố B: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?... • Biến cố C: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?...

Đề bài

Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9;12;15;21;24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp ( chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau:

  • Biến cố A: “ Rút được thẻ ghi số chẵn” là biến cố …?...
  • Biến cố B: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?...
  • Biến cố C: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến cố chắc chắn: Là biến cố biết trước được luôn xảy ra

Biến cố không thể: Là biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra

Biến cố ngẫu nhiên: Là biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không

Lời giải chi tiết

Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên vì các số ghi trên các tấm thẻ có cả số chẵn và số lẻ

Biến cố B là biến cố chắc chắn vì tất cả các tấm thẻ đều ghi số chia hết cho 3

Biến cố C là biến cố không thể vì các số ghi trên các tấm thẻ không có số nào chia hết cho 10.


Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí