Giải bài 8.10 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Trong một chiếc hộp có 15 quả cầu xanh, 15 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ trong hộp. Xét hai biến cố sau: A: “ Lấy được quả cầu màu đỏ” và B: “ Lấy được quả cầu màu xanh” a) Hai biến cố A và B có đồng khả năng không? b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B

Đề bài

Trong một chiếc hộp có 15 quả cầu xanh, 15 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ trong hộp. Xét hai biến cố sau:

A: “ Lấy được quả cầu màu đỏ” và B: “ Lấy được quả cầu màu xanh”

a) Hai biến cố A và B có đồng khả năng không?

b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có k biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra 1 trong k biến cố này thì xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{k}\)

Lời giải chi tiết

a) Hai biến cố A và B đồng khả năng vì đều có 15 khả năng lấy được quả cầu màu đỏ và 15 khả năng lấy được quả cầu màu xanh.

b) Vì có 2 biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra 1 trong 2 biến cố A và B nên xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{2}\)


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu
  • Giải bài 8.11 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

    Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11;12;13 và 14. Tìm xác suất để: a) Chọn được số chia hết cho 5 b) Chọn được số có hai chữ số c) Chọn được số nguyên tố d) Chọn được số chia hết cho 6

  • Giải bài 8.9 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

    Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Tìm xác suất để a) Hiệu giữa số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6 b) Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều bé hơn 7.

  • Giải bài 8.8 trang 57 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

    Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9;12;15;21;24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp ( chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau: • Biến cố A: “ Rút được thẻ ghi số chẵn” là biến cố …?... • Biến cố B: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?... • Biến cố C: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí