Giải bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 SBT Sinh học 10


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 sách bài tập Sinh học 10: Nhận định nào sau đây không đúng về ATP?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Nhận định nào sau đây không đúng về ATP ?

A. Được cấu tạo bời 3 thành phần chính : ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phôtphat.

B. Hai nhóm phôtphat cuối liên kết với nhau bằng liên kết giàu năng lượng,

C. ATP cung cấp năng lượng bằng cách chuyển nhóm phôtphat cho chất đó.

D. ATP sẽ bị thuỷ phân hoàn toàn để cung cấp năng lượng cho các chất

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Nhận định sai là D, ATP không bị thuỷ phân hoàn toàn.

Chọn D

Câu 7

7. ATP được cấu tạo như thế nào ?

A. Đường ribôzơ, ađênin, 2 nhóm phôtphat.

B. Đường đêôxiribôzơ, ađênin, 2 nhóm phôtphat.

C. Đường ribôzơ, ađênin, 3 nhóm phôtphat

D. Đường đêôxiribôzơ, 3 nhóm phôtphat.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết:

ATP được cấu tạo từ: Đường ribôzơ, ađênin, 3 nhóm phôtphat

Chọn C

Câu 8

8. Sự giống nhau giữa các dạng năng lượng : cơ năng, hoá năng, điện năng là

A. Đều ở trạng thái thế năng

B. Đều ở trạng thái động năng.

C. Đều tồn tại ở 2 trạng thái là thế năng và động năng.

D. Đều tích luỹ trong ATP.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Sự giống nhau giữa các dạng năng lượng : cơ năng, hoá năng, điện năng là: Đều tồn tại ở 2 trạng thái là thế năng và động năng.

Chọn C

Câu 9

9. Enzim là gì ?

A. Là chất làm tâng tốc độ phản ứng hoá học.

B. Là chất xúc tác sinh học được tạo bởi cơ thể sống.

C. Là chất không bị biến đổi sau phản ứng.

D. Là chất bị biến đổi tạo sản phẩm trong phản ứng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Enzim là chất xúc tác sinh học được tạo bởi cơ thể sống.

Chọn B

Câu 10

10. Cơ chất là gì?

A. Là chất tạo thành sau phản ứng

B. Là chất chịu sự tác động của enzim.

C. Là chất làm tăng tốc độ phản ứng.

D. Là chất làm giảm tốc độ phản ứng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Cơ chất là chất chịu sự tác động của enzim.

Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí