Giải bài 46,47,48,49 trang 104,105 SBT Sinh học 10


Giải bài 46,47,48,49 trang 104,105 sách bài tập Sinh học 10: Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 46

46. Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là

A. Ôxi.

B. Piruvat.

C. Nước.

D. ADP.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Chất nhận êlectron cuối cùng của chuỗi chuyền êlectron trong sự Phôtphorin hoá ôxi hoá là Ôxi.

Chọn A

Câu 47

47. Quang hợp là

A. quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để biến đổi chất vô cơ thành chất hữu cơ.

B. quá trình sử dụng năng lượng hoá học để biến đổi C02 thành cacbohiđrat.

C. quá trình hấp thụ năng lượng mặt trời nhờ hoạt động của các sắc tố quang hợp.

D. quá trình đổng hoá, tổng hợp các chất hữu cơ của cơ thể thực vật.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Khái niệm quang hợp

Lời giải

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để biến đổi chất vô cơ thành chất hữu cơ.

Chọn A

Câu 48

48. Hãy chọn các ý (a, b, c, d, e) ở cột II tương ứng với các ý (1, 2, 3, 4, 5) ở cột I sau đây.

I

II

1. Quá trình quang hợp thường được

a) chất nền của lục lạp (strôma)

2. Pha tối của quang hợp diễn ra ở

b) ADP,NADP+,(CH2O).

3. Sản phẩm của pha sáng là

c) chia thành hai pha là pha sáng và pha tối

4. Sản phẩm của pha tối là

d) màng tilacôit

ộ. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

e) ATP, NADPH, O2

A. 1-ạ, 2-b, 3-e, 4-b, 5-d.

B. 1 - c, 2 - a, 3 - e, 4 - b, 5 - d.

c. 1 – c, 2 - d, 3 - b, 4 - e, 5 - a.

D. 1 - c, 2 - d, 3 - e, 4 - b, 5 - a.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

1 - c, 2 - a, 3 - e, 4 - b, 5 - d.

Chọn B

Câu 49

49. Nếu pha tối của quang hợp bị ức chế thì pha sáng cũng bị ảnh hưởng vì pha sáng cần phải lấy từ pha tối chất nào sau đây?

A. O2.

B. ADP và NADP+.

C. ADN và NAD+.

D. Glucôzơ.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Vì pha sáng cần phải lấy từ pha tối ADP và NADP+.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 94

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài