Giải bài 26,27,28,29,30 trang 100,101 SBT Sinh học 10


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 100,101 sách bài tập Sinh học 10: Sự chuyền êlectron trong chuỗi hô hấp để tạo ATP được thực hiện như thế nào ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Sự chuyền êlectron trong chuỗi hô hấp để tạo ATP được thực hiện như thế nào ?

A. Vận chuyển êlectron từ màng trong vào cơ chất.

B. Vận chuyển H+ từ phía này sang phía kia của màng.

C. Vận chuyển nguyên tử hiđrô từ NADH đến NADP.

D. Vận chuyển H+ từ màng trong vào cơ chất

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Trong chuỗi hô hấp, electron được vận chuyển H+ từ phía này sang phía kia của màng..

Chọn B

Câu 27

27. Nhận định nào sau đây không đúng về axit piruvic ?

A. Gồm 3 nguyên tử cacbon trong phân tử.

B. Trong điều kiện kị khí nó có thể bị khử thành axit lactic hoặc êtanol.

C. Được tạo thành trong quá trình đường phân, đi vào chu trình Crep.

D. Trong chu trình Crep, axit piruvic trực tiếp bị ôxi hoá thành CO2 và giải phóng năng lượng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Nhận định không đúng về axit piruvic là D

Chọn D

Câu 28

28. Chuỗi chuyền êlectron tạo ra bao nhiêu phân tử ATP ?

A. 30.

B. 32.

C. 34.

D. 38.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Chuỗi chuyền êlectron tạo ra 34 phân tử ATP.

Chọn C

Câu 29

29. Để phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ, quá trình hô hấp tế bào đã sử dụng bao nhiêu kcal cho việc tổng hợp ATP, biết rằng tổng hợp 1 phân tử ATP cần 9 kcal ?

A. 342 kcal.

B. 324 kcal.

C. 360 kcal.

D. 378 kcal.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Để phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucôzơ, quá trình hô hấp tế bào đã sử dụng 360 kcal cho việc tổng hợp ATP

Chọn C

Câu 30

30. Chu trình Crep đã tạo ra :

A. 6NADH, FADH2, 6CO2.

B. 6NADH, 2FADH2, 2ATP, 4CO2.

C. 4NADH, 2FADH2 4CO2.

D. 4NADPH2, FADH2, 6CO2.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Chu trình Crep đã tạo ra: 6NADH, 2FADH2, 2ATP, 4CO2.

Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.