Giải bài 11,12,13,14,15 trang 96,97 SBT Sinh học 10


Giải bài 11,12,13,14,15 trang 96,97 sách bài tập Sinh học 10: Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

11. Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách nào?

A. Liên kết với cơ chất tạo chất trung gian

B. Làm biến đổi cấu hình của cơ chất.

C. Làm tăng năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng

D. Làm giảm năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng. 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Enzim làm tăng tốc độ phản ứng băng cách làm giảm năng lượng hoạt hóa các chất tham gia phản ứng.

Chọn D

Câu 12

12. Với điều kiện nào dưới đây, enzim pepsin có hoạt tính cao nhất?

A. Có HCl, pH= 7

B. Có HCl, pH= 2

C. Không có HCl, pH= 2

D. Không có HCl, pH= 7

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Enzim pepsin có hoạt tính cao nhất khi có HCl, pH= 2

Chọn B

Câu 13

13. Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ:

A. 20 - 30C

B. 30 - 40C

C. 40 - 50C

D. 50 - 60C

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Đa số Enzim trong cơ thể người hoạt động tối ưu ở khoảng nhiệt độ 30 - 40C

Chọn B

Câu 14

14. Đa số các Enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở?

A. pH < 7.

B. pH = 7.

C. pH > 7.

D. Cả 3 điều kiện trên.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Đa số các Enzim trong dạ dày người hoạt động tối ưu ở pH < 7.

Chọn A

Câu 15

15. Enzim Ureara chỉ xúc tác cho phản ứng thủy phân của urê thành NH3, CO2  mà không tác dụng lên bất kì chất nào khác. Đây là đặc tính gi của Enzim?

A. Tính chọn loc

B. Tính đặc trưng về phản ứng.

C. Tính đặc hiệu tuyệt đối.

D. Tính đặc hiệu tương đối.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Enzim

Lời giải chi tiết:

Đây là đặc tính đặc hiệu tuyệt đối của enzim.

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.