Bài 4.8 trang 12 SBT Vật lí 6


Giải bài 4.8 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Nếu dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây

Đề bài

Nếu dùng bình chia độ đế đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây, thể tích của vật rắn được tính bằng công thức:\({V_R} = {V_{L + R}} - {V_L}\), trong đó \({V_R}\) là thể tích vật rắn, \({V_{R + L}}\) là thể tích do mực chất lỏng chỉ khi đã bỏ vật rắn chìm vào chất lỏng trong bình, \({V_L}\) là thể tích chất lỏng trong bình?

A. Vật rắn thấm nước và chìm một phần trong chất lỏng. 

B. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

c. Vật rắn không thấm nước và chìm một phần trong chất lỏng.

D. Vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Lời giải chi tiết

Nếu thể tích của vật rắn được tính bằng công thức: \({V_R} = {V_{L + R}} - {V_L}\). Đây phải là trường hợp đo vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng.

Chọn D. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 24 phiếu
 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Đế đo thể tích của vật rắn không thấm nước và có thể chìm hoàn toàn trong nước chỉ cần

 • Bài 4.10 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.10 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm.

 • Bài 4.11 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.11 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ 300cm3 và ĐCNN 5cm3

 • Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của

 • Bài 4.13 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.13 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Một bình chia độ có GHĐ 100cm3 và ĐCNN 1cm3 chứa nước tới vạch số 50

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí