Bài 10. Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Bình chọn:
4.4 trên 65 phiếu
Bài 10.1 trang 34 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.1 trang 34 sách bài tập vật lí 6. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Xem lời giải

Bài 10.2 trang 34 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.2 trang 34 sách bài tập vật lí 6. Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

Xem lời giải

Bài 10.3 trang 34 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.3 trang 34 sách bài tập vật lí 6. Đánh dấu X vào những ý đúng trong các câu sau: Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ

Xem lời giải

Bài 10.4 trang 35 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.4 trang 35 sách bài tập vật lí 6. Khi cân hàng hóa đem theo người lên máy bay thì ta quan tâm đến (trọng lượng, khối lượng, thể tích) của hàng hóa

Xem lời giải

Bài 10.5 trang 35 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.5 trang 35 sách bài tập vật lí 6. Hãy đặt một câu trong đó dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, lực kế, cân.

Xem lời giải

Bài 10.6 trang 35 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.6 trang 35 sách bài tập vật lí 6. Lực kế lò xo dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vị niu-tơn. Nhưng lực kế lò xo mà người đi chợ mua hàng thường đem theo lại có thang chia độ theo đơn vị ki-lô-gam

Xem lời giải

Bài 10.7 trang 35 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.7 trang 35 sách bài tập vật lí 6. Dùng những cụm từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong các câu dưới đây

Xem lời giải

Bài 10.8 trang 35 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.8 trang 35 sách bài tập vật lí 6. Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng.A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi

Xem lời giải

Bài 10.9 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.9 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng

Xem lời giải

Bài 10.10 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.10 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiên niu-tơn?

Xem lời giải

Bài 10.11 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.11 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Bài 10.11. Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

Xem lời giải

Bài 10.12 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.12 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

Xem lời giải

Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.13 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

Xem lời giải

Bài 10.14 trang 37 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.14 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là

Xem lời giải

Bài 10.15 trang 37 SBT Vật lí 6

Giải bài 10.15 trang 37 sách bài tập vật lí 6. Một lò xo có độ dài ban đầu là lo = 20cm. Gọi l(cm) là độ dài của lò xo khi được treo các quả cân có khối lượng m(g).

Xem lời giải