Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng

Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu
Bài 5.1 trang 17 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.1 trang 17 sách bài tập vật lí 6. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó chỉ

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 17 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.2 trang 17 sách bài tập vật lí 6. Trên nhãn hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số đó cho biết điều gì

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 17 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.3 trang 17 sách bài tập vật lí 6. Có ba biển báo giao thông A, B và C (H.5.1). Các câu dưới đây cho biết thông tin của các biển báo đó.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 5.4 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.4 trang 17 sách bài tập vật lí 6. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân?

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.5 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Có cách đơn giản nào để kiểm tra xem một cái cân có chính xác hay không?

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.6 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Trên một viên thuốc cảm có ghi "Para 500...". Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ờ chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.7 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Trên vỏ một hộp thịt có ghi 500g. Số liệu đó chỉ

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.8 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Trên vỏ các chai nước giải khát có ghi các số liệu (ví dụ 500ml). Số liệu đó chỉ

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.9 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Một cân Rô-béc-van có đòn cân phụ được vẽ như hình 5.2.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 18 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.10 trang 18 sách bài tập vật lí 6. Dùng cân Rô-béc-van có đòn cân phụ để cân một vật. Khi cân thăng bằng thì khối lượng của vật bằng

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.11 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Một cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lí 6 có khối lượng áng chừng bao nhiêu gam? Hãy tìm cách cân cuốn SGK và chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.12 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Bài 5.12. Khối lượng của một chiếc cặp có chứa sách vào cỡ bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.13 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Cân ở hình 5.3 có GHĐ và ĐCNN là

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.14 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Bài 5.14. Kết quả đo khối lượng ở hình 5.3 được ghi đúng là

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.15 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Ở đĩa cân bên trái có 2 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân 100g, 50g, 20g, 20g và 10g

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 19 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.16 trang 19 sách bài tập vật lí 6. Có 6 viên bi bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì, còn 5 viên bi bằng sắt.

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 20 SBT Vật lí 6

Giải bài 5.17 trang 20 sách bài tập vật lí 6. Trong phòng thí nghiệm, người ta còn dùng cân Rô-béc-van để xác định chính xác thể tích của một vật rắn không thấm nước. Cách làm như sau:

Xem lời giải