Chương II. Nhiệt Học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 18.1 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.1 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.2 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

Xem lời giải

Bài 18.3 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.3 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hãy dựa vào bảng ghi độ nở dài tính ra mi-li-mét của các thanh dài 1m, làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm 1°c để trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.4 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hình 18.1 vẽ dụng cụ thí nghiệm chứng minh sự nở dài của vật rắn.Thanh ngang đặt vừa khít vào giá đo khi cả hai đều ở nhiệt độ trong phòng

Xem lời giải

Bài 18.5 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.5 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

Xem lời giải

Bài 18.6 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.6 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì

Xem lời giải

Bài 18.7 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.7 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê-tông cốt thép không bị nứt vì

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.8 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng nhau ở 0°C.

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.9 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Một quả cầu bằng nhôm bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra khỏi vòng, một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng.

Xem lời giải

Bài 18.10 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.10 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra.

Xem lời giải

Bài 18.11 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.11 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm.

Xem lời giải

Bài 19.1 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.1 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.2 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.3 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Khi đun, thoạt tiên mực nước trong ống tụt xuống một chút, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.4 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°C?

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.5 trang 59 sách bài tập vật lí 6. An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh.

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 60 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.6 trang 60 sách bài tập vật lí 6. Dùng những dụng cụ chính xác, người ta đo được thể tích của cùng một lượng benzen (chất lỏng dễ cháy) ở những nhiệt độ khác nhau

Xem lời giải

Bài 19.7 trang 60 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.7 trang 60 sách bài tập vật lí 6. Một bình cầu đựng nước có gắn một ống thủy tinh như hình 19.3

Xem lời giải

Bài 19.8 trang 61 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.8 trang 61 sách bài tập vật lí 6. Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong d1 > d2

Xem lời giải

Bài 19.9 trang 61 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.9 trang 61 sách bài tập vật lí 6. Ba bình cầu 1, 2, 3 (H.19.5a) có cùng dung tích, nút có cắm các ống thủy tinh đường kính trong bằng nhau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất