Bài 26 - 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu
Bài 26-27.1 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.1 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

Xem lời giải

Bài 26-27.2 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.2 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

Xem lời giải

Bài 26-27.3 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.3 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 26-27.4 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.4 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?

Xem lời giải

Bài 26-27.5 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.5 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng. Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?

Xem lời giải

Bài 26-27.6 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.6 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?

Xem lời giải

Bài 26-27.7 trang 76 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.7 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín.

Xem lời giải

Bài 26-27.8 trang 76 SBT Vật lí 6

Giải bài 26-27.8 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng người ta làm thí nghiệm sau đây:

Xem lời giải

Bài 26-27.9 trang 77 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.9 trang 76 sách bài tập vật lí 6. Giơ hai ngón tay thành hình chữ V (H.26-27.2). Nhúng một ngón tay vào nước, để một ngón khô.

Xem lời giải

Bài 26-27.10 trang 77 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.10 trang 77 sách bài tập vật lí 6. Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây

Xem lời giải

Bài 26-27.11 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.11 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 26-27.12 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.12 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

Xem lời giải

Bài 26-27.13 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.13 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng

Xem lời giải

Bài 26-27.14 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.14 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không

Xem lời giải

Bài 26-27.15 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.15 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Tại sao muốn nước trong cốc nguội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước?

Xem lời giải

Bài 26-27.16 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.16 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm như sau

Xem lời giải

Bài 26-27.17 trang 78 SBT Vật Lí 6

Giải bài 26-27.17 trang 78 sách bài tập vật lí 6. Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước.

Xem lời giải