Bài 8. Trọng Lực. Đơn vị lực

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Bài 8.1 trang 28 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.1 trang 28 sách bài tập vật lí 6 Chọn những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 8.2 trang 28 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.2 trang 28 sách bài tập vật lí 6. Hãy mô tả hiện tượng thực tế, trong đó ta thấy trọng lượng của một vật bị cân bằng bởi một lực khác.

Xem lời giải

Bài 8.3 trang 28 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.3 trang 28 sách bài tập vật lí 6. Người ta muốn đánh dấu vào ba điểm A, B, C trên môt bức tường thẳng để đóng đinh treo ảnh triển lãm. Bức tường cao 4m và có chiều ngang 6m (H.8.2).

Xem lời giải

Bài 8.4 trang 29 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.4 trang 29 sách bài tập vật lí 6. Một con tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất thì không bị Trái Đất hút nữa. Vì nếu bị hút thì nó đã rơi ngay xuống Trái Đất

Xem lời giải

Bài 8.5 trang 29 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.5 trang 29 sách bài tập vật lí 6. Số liệu nào dưới đây là phù hợp với một học sinh THCS

Xem lời giải

Bài 8.6 trang 29 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.6 trang 29 sách bài tập vật lí 6. Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 8.7 trang 29 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.7 trang 29 sách bài tập vật lí 6. Một chiếc tàu thủy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?

Xem lời giải

Bài 8.8 trang 30 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.8 trang 30 sách bài tập vật lí 6. Nếu so sánh một quả cân 1kg và một tập giấy 1kg thì

Xem lời giải

Bài 8.9 trang 30 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.9 trang 30 sách bài tập vật lí 6. Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 30 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.10 trang 30 sách bài tập vật lí 6. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn không phải là lực hút của Trái Đất lên vật nên không thể là trọng lực

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 30 SBT Vật lí 6

Giải bài 8.11 trang 30 sách bài tập vật lí 6. Thả một hòn bi bằng chì và một tờ giấy từ trên cao xuống, ta thấy hòn bi rơi theo phương thẳng đứng còn tờ giấy không rơi theo phương thẳng đứng.

Xem lời giải