Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Bài 20.1 trang 63 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.1 trang 63 sách bài tập vật lí 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 63 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.2 trang 63 sách bài tập vật lí 6. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 63 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.3 trang 63 sách bài tập vật lí 6. Hãy tiên đoán hiện tượng nào xảy ra khi dùng tay áp chặt vào bình cầu trong thí nghiệm vẽ ở hình 20.3a và 20.3b.

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 63 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.4 trang 63 sách bài tập vật lí 6. Khoanh tròn chữ cái chỉ thứ tự của các cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống của câu

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 63 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.5 trang 63 sách bài tập vật lí 6. Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 64 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.6 trang 64 sách bài tập vật lí 6. Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu được kết quả sau:

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 64 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.7 trang 64 sách bài tập vật lí 6. Làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình 20.4 dịch chuyển?

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 64 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.8 trang 64 sách bài tập vật lí 6. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn nở vì nhiệt)

Xem lời giải

Bài 20.9 trang 64 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.9 trang 64 sách bài tập vật lí 6. Xoa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5

Xem lời giải

Bài 20.10 trang 65 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.10 trang 65 sách bài tập vật lí 6. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí ô-xi, hi-đrô và cac-bo-nic

Xem lời giải

Bài 20.11 trang 65 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.11 trang 65 sách bài tập vật lí 6. Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích của không khí.

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 65 SBT Vật lí 6

Giải bài 20.12 trang 65 sách bài tập vật lí 6. Ô chữ về sự nở về nhiệt

Xem lời giải