Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bình chọn:
4.2 trên 72 phiếu
Bài 3.1 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.1 trang 10 sách bài tập vật lí 6.Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng còn gần đầy chai 0,5l

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.2 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ ở hình 3.1 có GHĐ và ĐCNN là

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.3 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các bình chia độ ở hình 3.2.(SGK)

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.4 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3.

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.5 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo thể tích trong hai bản báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.6 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 10 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.7 trang 10 sách bài tập vật lí 6. Hãy dùng dụng cụ đo thể tích mà em có để đo dung tích (sức chứa) của một đồ dùng đựng nước trong gia đình em.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.8 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Câu nào sau đây là đúng nhất? Nếu trên can nhựa chỉ thấy ghi 3 lít, thì có nghĩa là

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.9 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh dùng bình chia độ vẽ ở hình 3.3 để đo thể tích chất lỏng. Kết quả đo nào sau đây được ghi đúng

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.10 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Đọc giá trị của thể tích nước chứa trong bình (H.3.4) theo cách nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.11 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Ba bạn Bắc, Trung, Nam dùng các bình chia độ khác nhau để đo cùng một lượng chất lỏng. Kết quả đo được ghi đúng như sau

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.12 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 11 SBT Vật lí 6

Giải bài 3.13 trang 11 sách bài tập vật lí 6. Có ba chiếc can, can thứ nhất ghi 10 lít và chứa 10 lít nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít.

Xem lời giải