Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bình chọn:
4.3 trên 107 phiếu
Bài 7.1 trang 25 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.1 trang 25 sách bài tập vật lí 6. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 25 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.2 trang 25 sách bài tập vật lí 6. Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 25 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.3 trang 25 sách bài tập vật lí 6. Chuyển động của các vật nào dưới đây đã bị biến đổi? Không bị biến đổi?

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 26 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.4 trang 25 sách bài tập vật lí 6. Hãy nêu một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó và một thí dụ chứng tỏ lực tác dụng lên một vật làm biến dạng vật đó

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 26 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.5 trang 26 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng lên quả cầu

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 26 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.6 trang 26 sách bài tập vật lí 6. Một hòn đá được ném mạnh vào một gò đất. Lực mà hòn đá tác dụng vào gò đất

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 26 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.7 trang 26 sách bài tập vật lí 6. Nện một cái búa vào một cái đe. Lực mà búa tác dụng vào đe và lực mà đe tác dụng vào búa sẽ làm cho

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 26 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.8 trang 26 sách bài tập vật lí 6. Chỉ ra câu sai. Hai con trâu chọi nhau, không phân thắng bại

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 27 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.9 trang 27 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh thả một quả bóng từ trên cao xuống và nhận thấy quả bóng càng rơi, càng chuyển động nhanh lên

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 27 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.10 trang 27 sách bài tập vật lí 6. Dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, rồi giữ cho sợi dây cao su không chuyển động

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 27 SBT Vật lí 6

Giải bài 7.11 trang 27 sách bài tập vật lí 6. Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 27 SBT Vật lí 6

Buộc một đầu dây cao su lên giá đỡ treo vào đầu còn lại một túi nilong đựng nước

Xem lời giải