Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bình chọn:
4.4 trên 108 phiếu
Bài 4.1 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.1 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới 1cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá.

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.2 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.3 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Cho một bình chia độ, một quả trứng (không bỏ lọt bình chia độ), một cái bát, một cái đĩa và nước

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4.4 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Hãy dùng bình chia độ của em và tìm các cách để đo thể tích của một quả bóng bàn

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.5 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Làm thế nào để đo được thể tích của một vật có hình dạng bất kì và thấm được nước bằng bình chia độ, chẳng hạn như viên phấn

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.6 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Cho một cái ca hình trụ (hoặc vỏ hộp sữa đã bỏ nắp), một thước chia tới mm, một chai nước

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.7 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100cm3 nước, đang đựng 60cm3 nước

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 12 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.8 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Nếu dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Đế đo thể tích của vật rắn không thấm nước và có thể chìm hoàn toàn trong nước chỉ cần

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 13 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.10 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm.

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 13 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.11 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ 300cm3 và ĐCNN 5cm3

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 14 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.13 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Một bình chia độ có GHĐ 100cm3 và ĐCNN 1cm3 chứa nước tới vạch số 50

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 14 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.14 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Hãy mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 14 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.15 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Ba bạn Đông, An, Bình cùng tiên hành đo thể tích của một chiếc hộp sắt rỗng

Xem lời giải

Bài 4.16 trang 15 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.16 trang 15 sách bài tập vật lí 6. Hình 4.1 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng

Xem lời giải

Bài 4.17 trang 15 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.17 trang 15 sách bài tập vật lí 6. Hình vẽ 4.2 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 4.18 trang 15 SBT Vật lí 6

Giải bài 4.18 trang 15 sách bài tập vật lí 6. Trò chơi ô chữ. Khi đo thể tích vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ, người ta phải dùng tới bình này

Xem lời giải