Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bình chọn:
4.5 trên 144 phiếu
Bài 11.1 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.1 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Xem lời giải

Bài 11.2 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.2 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3

Xem lời giải

Bài 11.3 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.3 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg.

Xem lời giải

Bài 11.4 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.4 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Tính khối lượng riêng của kem giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước

Xem lời giải

Bài 11.5 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.5 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Mỗi hòn gạch "hai lỗ" có khối lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1.200cm3

Xem lời giải

Bài 11.6 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.6 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Hãy tìm cách đo khối lượng riêng của cát khô đã được đặt lèn chặt.

Xem lời giải

Bài 11.7 trang 38 SBT Vật lí 6

Gải bài 11.7 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 11.8 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.8 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 38 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.9 trang 38 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3. Vậy, 1kg sắt sẽ có thể tích vào khoảng

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 39 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.10 trang 39 sách bài tập vật lí 6. Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng

Xem lời giải

Bài 11.11 trang 39 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.11 trang 39 sách bài tập vật lí 6. Người ta thường nói đồng nặng hơn nhôm. Câu giải thích nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải

Bài 11.12 trang 39 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.12 trang 39 sách bài tập vật lí 6. Cho biết 1kg nước có thế tích 1 lít còn 1 kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít.

Xem lời giải

Bài 11.13 trang 39 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.13 trang 39 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh định xác định khối lượng riêng D của ngô bằng phương pháp sau:

Xem lời giải

Bài 11.14 trang 40 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.14 trang 40 sách bài tập vật lí 6. Trong phòng thí nghiệm người ta xác định chính xác khối lượng riêng của vật rắn bằng cân Rô-béc-van

Xem lời giải

Bài 11.15 trang 40 SBT Vật lí 6

Giải bài 11.15 trang 40 sách bài tập vật lí 6. Trò chơi ô chữ

Xem lời giải