Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bình chọn:
4.3 trên 109 phiếu
Bài 21.1 trang 66 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.1 trang 66 sách bài tập vật lí 6. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước bình thủy), rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 66 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.2 trang 66 sách bài tập vật lí 6. Tại sao rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng?

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 66 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.3 trang 66 sách bài tập vật lí 6. Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng phương pháp tán rivê

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 66 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.4 trang 66 sách bài tập vật lí 6. Hai chốt A và B của mạch điện tự động vẽ ở hình 21.2a và 21.2b sẽ tiếp xúc nhau khi nhiệt độ tăng hay giảm?

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 66 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.5 trang 66 sách bài tập vật lí 6. Hình 21.3 là cảnh những người thợ đóng đai sắt vào bánh xe. Hãy mô tả cách làm này và giải thích tại sao phải làm như vậy?

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 67 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.6 trang 67 sách bài tập vật lí 6. Hình 21.4 trình bày hoạt động của bộ phận điều chỉnh lượng ga tự động trong lò đốt dùng ga khi nhiệt độ lò tăng.

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 67 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.7 trang 67 sách bài tập vật lí 6. Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 67 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.8 trang 67 sách bài tập vật lí 6. Tại sao băng kép lại bị uốn cong như hình 21.5 khi bị nung nóng? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 67 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.9 trang 67 sách bài tập vật lí 6. Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 68 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.10 trang 68 sách bài tập vật lí 6. Có hai băng kép loại "nhôm - đồng" và "đồng - thép". Khi được nung nóng thì hai băng kép đều cong lại

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 68 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.11 trang 68 sách bài tập vật lí 6. Một thanh đồng gồm hai đoạn AB và BC vuông góc với nhau như hình 21.6. Đầu C được giữ cố định.

Xem lời giải

Bài 21.12 trang 68 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.12 trang 68 sách bài tập vật lí 6. Hình nào trong hình 21.7 vẽ đúng băng kép đồng - nhôm (Cu - Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)

Xem lời giải

Bài 21.13 trang 68 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.13 trang 68 sách bài tập vật lí 6. Lấy kéo cắt một băng dài từ tờ giấy bạc trong bao thuốc lá (giấy bạc được cấu tạo từ một lớp nhôm mỏng ép dính với một lớp giấy).

Xem lời giải

Bài 21.14 trang 68 SBT Vật lí 6

Giải bài 21.14 trang 68 sách bài tập vật lí 6. Người ra thường thả "đèn trời" trong các dịp lễ hội. Đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc giấy

Xem lời giải