Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bình chọn:
4.3 trên 122 phiếu
Bài 18.1 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.1 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?

Xem lời giải

Bài 18.2 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.2 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây?

Xem lời giải

Bài 18.3 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.3 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hãy dựa vào bảng ghi độ nở dài tính ra mi-li-mét của các thanh dài 1m, làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm 1°c để trả lời các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài 18.4 trang 57 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.4 trang 57 sách bài tập vật lí 6. Hình 18.1 vẽ dụng cụ thí nghiệm chứng minh sự nở dài của vật rắn.Thanh ngang đặt vừa khít vào giá đo khi cả hai đều ở nhiệt độ trong phòng

Xem lời giải

Bài 18.5 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.5 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

Xem lời giải

Bài 18.6 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.6 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nung nóng vòng kim loại vẽ ở hình 18.2 thì

Xem lời giải

Bài 18.7 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.7 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê-tông cốt thép không bị nứt vì

Xem lời giải

Bài 18.8 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.8 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Ba thanh, một bằng đồng, một bằng nhôm, một bằng sắt, có chiều dài bằng nhau ở 0°C.

Xem lời giải

Bài 18.9 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.9 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Một quả cầu bằng nhôm bị kẹt trong một vòng bằng sắt. Để tách quả cầu ra khỏi vòng, một học sinh đem hơ nóng cả quả cầu và vòng.

Xem lời giải

Bài 18.10 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.10 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra.

Xem lời giải

Bài 18.11 trang 58 SBT Vật lí 6

Giải bài 18.11 trang 58 sách bài tập vật lí 6. Khi nhiệt độ tăng thêm 1°C thì độ dài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm.

Xem lời giải