Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng

Bình chọn:
4.4 trên 134 phiếu
Bài 6.1 trang 21 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.1 trang 21 sách bài tập vật lí 6. Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép hai đầu một lò xo bút bi lại

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 21 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.2 trang 21 sách bài tập vật lí 6. Dùng các từ thích hợp như: lực đấy, lực kéo, lực hút, lực nén, lực uốn, lực nâng để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 21 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.3 trang 21 sách bài tập vật lí 6. Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay lên được. Quả bóng đã chịu tác dụng của hai

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 22 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.4 trang 22 sách bài tập vật lí 6. Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó có hai lực cân bằng.

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 22 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.5 trang 22 sách bài tập vật lí 6. Lấy một cái lò xo trong bút bi làm thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 22 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.6 trang 22 sách bài tập vật lí 6. Từ "lực" trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 22 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.7 trang 22 sách bài tập vật lí 6. Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực số 3

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 23 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.8 trang 23 sách bài tập vật lí 6. Đọc một trang sách là việc làm không cần dùng đến lực

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 23 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.9 trang 23 sách bài tập vật lí 6. Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 23 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.10 trang 23 sách bài tập vật lí 6. Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1

Xem lời giải

Bài 6.11 trang 23 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.11 trang 23 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được một câu có nội dung đúng

Xem lời giải

Bài 6.12 trang 23 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.12 trang 23 sách bài tập vật lí 6. Nếu một quyển sách nằm yên trên một bàn nằm ngang dưới tác dụng chỉ của hai lực F1 và F2 thì phương

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 24 SBT Vật lí 6

Giải bài 6.13 trang 24 sách bài tập vật lí 6. Có bốn cặp lực sau đây

Xem lời giải