Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Bài 14.1 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.1 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng?

Xem lời giải

Bài 14.2 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.2 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Xem lời giải

Bài 14.3 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.3 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Tại sao khi đạp xe lên dốc, cậu bé trong hình 14.1 không đi thẳng lên dốc mà lại đi ngoằn ngoèo từ mép đường bên này chéo sang mép đường bên kia

Xem lời giải

Bài 14.4 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.4 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài?

Xem lời giải

Bài 14.5 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.5 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Dao mũi khoan có thể xoáy dễ dàng vào sâu trong gỗ; chiếc kích xe ôtô có trục xoắn ốc

Xem lời giải

Bài 14.6 trang 45 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.6 trang 45 sách bài tập vật lí 6. Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

Xem lời giải

Bài 14.7 trang 46 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.7 trang 46 sách bài tập vật lí 6. Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

Xem lời giải

Bài 14.8 trang 46 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.8 trang 46 sách bài tập vật lí 6. Để giảm độ lớn lực kéo một vật nặng lên sàn ôtô tải bằng mặt phẳng nghiêng người ta có thể

Xem lời giải

Bài 14.9 trang 46 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.9 trang 46 sách bài tập vật lí 6. Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà

Xem lời giải

Bài 14.10 trang 46 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.10 trang 46 sách bài tập vật lí 6. Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng.

Xem lời giải

Bài 14.11 trang 46 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.11 trang 46 sách bài tập vật lí 6. Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần.

Xem lời giải

Bài 14.12 trang 47 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.12 trang 47 sách bài tập vật lí 6. Cầu thang đi bộ nối một tầng lên tầng kế tiếp thường được xây như trong hình 14.3, không xây như trong hình 14.2 là để

Xem lời giải

Bài 14.13 trang 47 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.13 trang 47 sách bài tập vật lí 6. Hình 14.4 vẽ các mặt phẳng nghiêng dùng ở xe tải chở hàng, xe tải chở cát hoặc than (xe "ben"), băng chuyền.

Xem lời giải

Bài 14.14 trang 48 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.14 trang 48 sách bài tập vật lí 6. Hình 14.5 vẽ hai vật: vật A, khối lượng mA và vật B, khối lượng mB, nằm trên hai mặt phẳng nghiêng

Xem lời giải

Bài 14.15 trang 48 SBT Vật lí 6

Giải bài 14.15 trang 48 sách bài tập vật lí 6. Nếu tăng dần độ nghiêng của tấm ván AB ở hình 14.6 thì lò xo dãn ra hay co lại? Tại sao?

Xem lời giải