Bài 9. Lực đàn hồi

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Bài 9.1 trang 31 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.1 trang 31 sách bài tập vật lí 6. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 31 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.2 trang 31 sách bài tập vật lí 6. Bằng cách nào em có thể nhận biết một vật có tính chất đàn hồi hay không đàn hồi? Hãy nêu một thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 31 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.3 trang 31 sách bài tập vật lí 6. Hãy đánh dấu X vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 31 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.4 trang 31 sách bài tập vật lí 6. Hãy dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 32 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.5 trang 32 sách bài tập vật lí 6. Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 32 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.6 trang 32 sách bài tập vật lí 6. Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới được gắn với một quả cân 100g thì lò xo có độ dài là 11 cm

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 32 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.7 trang 32 sách bài tập vật lí 6. Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 32 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.8 trang 32 sách bài tập vật lí 6. Dùng những từ thích hợp trong khung để điền vào những chỗ trống trong các câu dưới đây

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 33 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.9 trang 33 sách bài tập vật lí 6. Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 33 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.10 trang 33 sách bài tập vật lí 6. Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như vẽ ở hình 9.2. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 33 SBT Vật lí 6

Giải bài 9.11 trang 33 sách bài tập vật lí 6. Tại sao vận động viên môn thể thao nhảy cầu lại phải nhún nhiều lần trên tấm nhún làm bằng chất đàn hồi trước khi nhảy xuống nước?

Xem lời giải