Bài 15. Đòn bẩy

Bình chọn:
4.3 trên 113 phiếu
Bài 15.1 trang 49 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.1 trang 49 sách bài tập vật lí 6.Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật

Xem lời giải

Bài 15.2 trang 49 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.2 trang 49 sách bài tập vật lí 6. Dùng xà beng để bẩy vật nặng lên (H.15.1).Phải đặt điểm tựa ở đâu để bẩy vật lên dễ nhất?

Xem lời giải

Bài 15.3 trang 49 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.3 trang 49 sách bài tập vật lí 6. Hãy điền các kí hiệu O (điểm tựa), O1 (điểm tác dụng của vật) và O2 (điểm tác dụng của người)

Xem lời giải

Bài 15.4 trang 49 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.4 trang 49 sách bài tập vật lí 6. Dùng thìa và đồng xu đều có thể mở được nắp hộp (H.15.3). Dùng vật nào sẽ mở dễ hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 15.5 trang 50 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.5 trang 50 sách bài tập vật lí 6. Tay, chân của con người hoạt động như các đòn bẩy. Các xương tay, xương chân là đòn bẩy, các khớp xương là điểm tựa

Xem lời giải

Bài 15.6 trang 50 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.6 trang 50 sách bài tập vật lí 6. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

Xem lời giải

Bài 15.7 trang 50 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.7 trang 50 sách bài tập vật lí 6. Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

Xem lời giải

Bài 15.8 trang 50 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.8 trang 50 sách bài tập vật lí 6. Trong hình 15.5, những người Ai Cập cổ đại đang dùng dụng cụ được cấu tạo dựa trên nguyên tắc hoạt động của

Xem lời giải

Bài 15.9 trang 51 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.9 trang 51 sách bài tập vật lí 6. Trong hình 15.6, người ta dùng đòn bẩy có điểm tựa O để bẩy một vật trọng lượng P.

Xem lời giải

Bài 15.10 trang 51 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.10 trang 51 sách bài tập vật lí 6. Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có

Xem lời giải

Bài 15.11 trang 51 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.11 trang 51 sách bài tập vật lí 6. Một người gánh một gánh nước. Thùng thứ nhất nặng 20kg, thùng thứ hai nặng 30kg.

Xem lời giải

Bài 15.12 trang 51 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.12 trang 51 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh muốn thiết kế một cần kéo nước từ giếng lên theo nguyên tắc đòn bẩy

Xem lời giải

Bài 15.13 trang 52 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.13 trang 52 sách bài tập vật lí 6. Hình 15.8 vẽ hai người dùng đòn bẩy để nâng cùng một vật nặng. Nếu gọi F1 là lực ấn của tay người ở hình 15.8a, F2 là lực nâng của người ở hình 15.8b thì

Xem lời giải

Bài 15.14 trang 52 SBT Vật lí 6

Giải bài 15.14 trang 52 sách bài tập vật lí 6. Hình 15.9 vẽ hai người cùng vác một vật nặng như nhau. Hỏi lực kéo của tay người ở hình nào có cường độ lớn hơn?

Xem lời giải