Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bình chọn:
4.6 trên 145 phiếu
Bài 13.1 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.1 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.2 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Hãy đánh dấu vào những hình vẽ có máy cơ đơn giản

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.3 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.4 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Hãy nghĩ cách để kéo ống cống trong hình 13.2 (SGK. Vật lí 6) lên một cách dễ dàng hơn bằng các máy cơ đơn giản và trình bày cách của em bằng hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.5 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 42 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.6 trang 42 sách bài tập vật lí 6. Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 43 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.7 trang 43 sách bài tập vật lí 6. Cầu thang xoắn là ví dụ về mặt phẳng nghiêng

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 43 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.8 trang 43 sách bài tập vật lí 6. Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản nào?

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 43 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.9 trang 43 sách bài tập vật lí 6. Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 43 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.10 trang 43 sách bài tập vật lí 6. Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi-măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 44 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.11 trang 44 sách bài tập vật lí 6. Hình 13.3 (Sách BT Vật lí 6) mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp

Xem lời giải

Bài 13.12 trang 44 SBT Vật lí 6

Giải bài 13.12 trang 44 sách bài tập vật lí 6. Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản.

Xem lời giải