Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bình chọn:
4.1 trên 105 phiếu
Bài 19.1 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.1 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.2 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.3 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Khi đun, thoạt tiên mực nước trong ống tụt xuống một chút, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.4 trang 59 sách bài tập vật lí 6. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°C?

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 59 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.5 trang 59 sách bài tập vật lí 6. An định đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh.

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 60 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.6 trang 60 sách bài tập vật lí 6. Dùng những dụng cụ chính xác, người ta đo được thể tích của cùng một lượng benzen (chất lỏng dễ cháy) ở những nhiệt độ khác nhau

Xem lời giải

Bài 19.7 trang 60 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.7 trang 60 sách bài tập vật lí 6. Một bình cầu đựng nước có gắn một ống thủy tinh như hình 19.3

Xem lời giải

Bài 19.8 trang 61 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.8 trang 61 sách bài tập vật lí 6. Hai bình cầu 1 và 2 vẽ ở hình 19.4 có cùng dung tích, cùng chứa đầy nước. Các ống thủy tinh cắm ở hai bình có đường kính trong d1 > d2

Xem lời giải

Bài 19.9 trang 61 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.9 trang 61 sách bài tập vật lí 6. Ba bình cầu 1, 2, 3 (H.19.5a) có cùng dung tích, nút có cắm các ống thủy tinh đường kính trong bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 19.10 trang 61 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.10 trang 61 sách bài tập vật lí 6. Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 19.11 trang 62 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.11 trang 62 sách bài tập vật lí 6. Tính khối lượng riêng của rượu ở 50°c, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1°c thì thể tích của rượu tăng thêm thể tích của nó ở 0°C.

Xem lời giải

Bài 19.12 trang 62 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.12 trang 62 sách bài tập vật lí 6. Dụng cụ vẽ ở hình 19.6 dùng để đo sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Xem lời giải

Bài 19.13 trang 62 SBT Vật lí 6

Giải bài 19.13 trang 62 sách bài tập vật lí 6. Hình 19.7 vẽ thí nghiệm dùng để minh họa sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước.

Xem lời giải