Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bình chọn:
4.2 trên 65 phiếu
Bài 1-2.7 trang 6 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.7 trang 6 sách bài tập vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học

Xem lời giải

Bài 1-2.8 trang 6 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.8 trang 6 sách bài tập vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6

Xem lời giải

Bài 1-2.9 trang 6 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.9 trang 6 sách bài tập vật lí 6. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau

Xem lời giải

Bài 1-2.10 trang 6 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.10 trang 6 sách bài tập vật lí 6. Cho 1 quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 1 băng giấy cỡ 3cm X 15cm, 1 thước nhựa dài khoảng 200mm

Xem lời giải

Bài 1-2.11 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.11 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Đế xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ

Xem lời giải

Bài 1-2.12 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.12 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Hãy tìm cách xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre, đường kính vung nồi nấu cơm của gia đình em

Xem lời giải

Bài 1-2.13 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.13 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Những người đi ôtô, xe máy... thường đo độ dài đã đi được bằng số chỉ trên "côngtơmét" của xe

Xem lời giải

Bài 1-2.14 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.14 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn

Xem lời giải

Bài 1-2.15 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.15 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọn

Xem lời giải

Bài 1-2.16 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.16 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùng

Xem lời giải

Bài 1-2.17 trang 7 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.17 trang 7 sách bài tập vật lí 6. Kết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm. Học sinh này đã dùng

Xem lời giải

Bài 1-2.18 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.18 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 2cm đế đo chiều rộng lớp học. Cách ghi kết quả nào sau đây không đúng

Xem lời giải

Bài 1-2.19 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.19 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Đế đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, người ta

Xem lời giải

Bài 1-2.20 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.20 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Cách ghi kết quả đúng là: Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN

Xem lời giải

Bài 1-2.21 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.21 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo

Xem lời giải

Bài 1-2.22 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.22 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Một học sinh khẳng định rằng: "Cho tôi một thước đo GHĐ 1m, tôi sẽ chỉ cần dùng thước đó đo một lần là có thể biết được sân trường dài bao nhiêu mét".

Xem lời giải

Bài 1-2.23 trang 8 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.23 trang 8 sách bài tập vật lí 6. Cho các dụng cụ sau: Một sợi chỉ dài 20cm

Xem lời giải

Bài 1-2.24 trang 9 SBT Vật lí 6

Giải 1-2.24 trang 9 sách bài tập vật lí 6. Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: "khổ 17 X 24cm", các con số đó có nghĩa là

Xem lời giải

Bài 1-2.25 trang 9 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.25 trang 9 sách bài tập vật lí 6. Ba bạn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bạn Dũng. Các bạn đề nghị Dũng đứng sát vào tường

Xem lời giải

Bài 1-2.26 trang 9 SBT Vật lí 6

Giải bài 1-2.26 trang 9 sách bài tập vật lí 6. Hãy dùng mắt ước lượng xem trong ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 1-2.3 thì đoạn thẳng nào dài nhất

Xem lời giải