Bài 4.7 trang 12 SBT Vật lí 6


Giải bài 4.7 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100cm3 nước, đang đựng 60cm3 nước

Đề bài

Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là \(100c{m^3}\)  nước, đang đựng \(60c{m^3}\) nước. Thả một vật rắn không thẩm nước vào bình thì thấy thế tích nước tràn ra khỏi bình là \(30c{m^3}\). Thể tích của vật rắn là

A. \(40c{m^3}\).             B. \(90c{m^3}\).            

C. \(70c{m^3}\).             D. \(30c{m^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính thể tích vật rắn không thấm nước: \({V_v} = {V_{v + n}} - {V_n}\)

Lời giải chi tiết

Khi thả vật vào, nước tràn ra \(30c{m^3}\) vậy tổng thể tích vật và nước là:

\({V_{v + n}} = 100 + 30 = 130(c{m^3})\)

Vậy thể tích vật rắn là:

\({V_v} = {V_{v + n}} - {V_n} = 130 - 60 = 70(c{m^3})\)

Chọn C. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu
 • Bài 4.8 trang 12 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.8 trang 12 sách bài tập vật lí 6. Nếu dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì trong trường hợp nào sau đây

 • Bài 4.9 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.9 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Đế đo thể tích của vật rắn không thấm nước và có thể chìm hoàn toàn trong nước chỉ cần

 • Bài 4.10 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.10 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Một miếng sắt hình hộp chữ nhật có các cạnh a = 1 cm; b = 4cm; c = 6cm.

 • Bài 4.11 trang 13 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.11 trang 13 sách bài tập vật lí 6. Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ 300cm3 và ĐCNN 5cm3

 • Bài 4.12 trang 14 SBT Vật lí 6

  Giải bài 4.12 trang 14 sách bài tập vật lí 6. Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí