Giải bài 4.59 trang 74 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho Hình 4.61, hãy tính số đo các góc của tam giác ABE.

Đề bài

Cho Hình 4.61, hãy tính số đo các góc của tam giác ABE.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính các góc của tam giác ACD

-Tính các góc ABC, BAC (Tam giác ABC cân tại C)

-Tính các góc AED, DAE (Tam giác ADE cân tại D).

Lời giải chi tiết

Tam giác ACD đều, nên \(\widehat {ACD} = \widehat {ADC} = \widehat {CAD} = {60^0}\)

Tam giác ABC cân tại đỉnh C nên:

\(\widehat {ABC} = \widehat {BAC} = \dfrac{{\widehat {ABC} + \widehat {BAC}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {ACB}}}{2} = \dfrac{{\widehat {ACD}}}{2} = {30^0}.\)

Tam giác ADE cân tại đỉnh D nên:

\(\widehat {AED} = \widehat {DAE} = \dfrac{{\widehat {AED} + \widehat {DAE}}}{2} = \dfrac{{{{180}^0} - \widehat {ADE}}}{2} = \dfrac{{\widehat {ADC}}}{2} = {30^0}\)

Do vậy, ta có:

\(\widehat {ABE} = \widehat {ABC} = {30^0};\widehat {AEB} = \widehat {AED} = {30^0};\widehat {BAE} = {180^0} - \widehat {ABE} - \widehat {AEB} = {120^0}\). 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí