Giải bài 4.55 trang 73 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.57

Đề bài

Cho các điểm A, B, C, D như Hình 4.57

a) Chứng minh rằng \(\widehat {DAC} = \widehat {DBC}\).

b) Đường thẳng DC có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chứng minh: \(\Delta DAC = \Delta DBC\left( {c - c - c} \right)\)

b) Điểm cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết

a)

Xét \(\Delta DAC\) và \(\Delta DBC\) có:

DA = DB

AC = BC

CD: Cạnh chung

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \Delta DAC = \Delta DBC\left( {c - c - c} \right)\\ \Rightarrow \widehat {DAC} = \widehat {DBC}\end{array}\)

b)

Điểm D và C cùng cách đều A và B nên đường thẳng DC là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Do đó đường thẳng DC vuông góc với đường thẳng AB 


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí