Giải bài 4.53 trang 72 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Tam giác cân có một góc bằng 60 độ là tam giác đều.

b) Tam giác cân là tam giác nhọn.

c) Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng 90 độ.

d) Tam giác vuông cân thì luôn cân tại đỉnh góc vuông và có hai góc nhọn bằng 45 độ.

Lời giải chi tiết

a)Đúng

b) Sai. Tam giác cân có thể là tam giác nhọn, tam giác tù,…

c) Đúng

d) Đúng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay