Bài 44.2 Trang 53 SBT Hóa học 9


Đề bài

Nhận định nào sau đây đúng ?

A. Rượu 45° khi sôi có nhiệt độ không thay đổi.

B. Trong 100 gam rượu 45°, có 45 gam rượu và 55 gam H2O.

C. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hiđro ra khỏi phân tử rượu etylic.

D. Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết rượu etylic. Tại đây

Lời giải chi tiết

Nhận định đúng là: Trong rượu etylic, natri chỉ đẩy được nguyên tử hiđro trong nhóm -OH.

Đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 44.3 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.3 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

 • Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.4 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

 • Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.5 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

 • Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.6 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

 • Bài 44.7 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.7 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam

 • Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.1 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.