Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

a)  Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

b)  Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhóm -OH.

c)   Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập công thức của A dựa vào tỉ lệ mol các nguyên tố C, H, O.

Viết các công thức cấu tạo và PTHH theo yêu cầu. 

Lời giải chi tiết

a) Gọi công thức của A là CxHyOz.

Đốt cháy 3 gam A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Vậy \({m_C}\) trong 3 gam A là \(\dfrac{{6,6}}{{44}} \times 12 = 1,8(gam)\)

\({m_H}\) trong 3 gam A là \(\dfrac{{3,6}}{{18}} \times 2 = 0,4(gam)\)

Vậy trong 3 gam A có 3 - 1,8 - 0,4 = 0,8 (gam) oxi.

Ta có quan hệ:

\(60\,gam\,A \to 12x\,gam\,C \to y\,gam\,H \to 16z\,gam\,O\)

\(3gam\,A \to 1,8\,gam\,C \to 0,4\,gam\,H \to 0,8\,gam\,O\)

\( \to x = \dfrac{{60 \times 1,8}}{{36}} = 3 \to y = \dfrac{{60 \times 0,4}}{{3}} = 8\) 

\(z = {{60 \times 0,8}}/{{16 \times 3}} = 1\)

Công thức của A là C3H8O.

b) Công thức cấu tạo của A có thể là :

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\) hoặc 

c) Phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na :

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH + 2Na \to 2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - ONa + {H_2} \uparrow \)

hoặc 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 44: Rượu etylic

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.