Giải bài 4.15 trang 57 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cho hình 4.14, chứng minh rằng

Đề bài

Cho hình 4.14, chứng minh rằng \(\Delta ABC = \Delta ADC;\Delta MNP = \Delta MQP.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta ADC\) có:

AB = AD

BC = DC

AC: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta ADC\left( {c - c - c} \right)\)

Xét \(\Delta MNP\) và \(\Delta MQP\) có:

MN = MQ

NP = QP

MP: Cạnh chung

\( \Rightarrow \Delta MNP = \Delta MQP\left( {c - c - c} \right)\) 


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí