Giải bài 4.10 trang 56 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Khi biết tam giác ABC = tam giác MNP thì góc nào tương ứng với góc PNM và cạnh nào tương ứng với cạnh NP. Hãy viết các cặp cạnh bằng nhau và các cặp góc bằng nhau của hai tam giác ABC và MNP đã cho.

Đề bài

Khi biết \(\Delta ABC = \Delta MNP\) thì góc nào tương ứng với góc PNM và cạnh nào tương ứng với cạnh NP. Hãy viết các cặp cạnh bằng nhau và các cặp góc bằng nhau của hai tam giác ABC và MNP đã cho. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa 2 tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết

-Góc CBA tương ứng với góc PNM, cạnh BC tương ứng với cạnh NP

-Các cặp cạnh bằng nhau là: \(BC = NP;CA = PM;AB = MN.\)

- Các cặp góc bằng nhau là: \(\widehat {CAB} = \widehat {PMN};\widehat {ABC} = \widehat {MNP};\widehat {BCA} = \widehat {NPM}.\) 


Bình chọn:
4.4 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí