Giải bài 4.14 trang 57 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình 4.13, ABCD là hình vuông, E là giao điểm AC và BD. Hãy chỉ ra các cặp tam giác bằng nhau có chung đỉnh E.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường chéo chia hình vuông thành 4 tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Các cặp tam giác bằng nhau có chung đỉnh E là:

\(\begin{array}{l}\Delta EAD = \Delta EDC;\Delta EAD = \Delta ECB;\Delta EAD = \Delta EBA,\\\Delta EDC = \Delta ECB;\Delta EDC = \Delta EDA;\Delta ECB = \Delta EBA,\\\Delta EAD = \Delta ECD;\Delta EAD = \Delta EBC;\Delta EAD = \Delta EAB,\\\Delta EDC = \Delta EBC;\Delta EDC = \Delta EDA;\Delta ECB = \Delta EAB,\\\Delta EAD = \Delta EDA;\Delta EDC = \Delta ECD;\Delta ECB = \Delta EBC,\\\Delta EBA = \Delta EAB.\end{array}\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay