Giải bài 4.11 trang 56 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Với hai tam giác ABC và MNP bất kì, sao cho \(\Delta ABC = \Delta MNP\), những câu nào dưới đây đúng?

a)\(AB = MN;AC = MP;BC = NP.\)

b)\(\widehat A = \widehat M;\widehat B = \widehat N;\widehat C = \widehat P.\)

c)\(BA = NM;CA = PM;CB = PN.\)

d)\(\widehat B = \widehat P;\widehat C = \widehat M;\widehat A = \widehat N\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa 2 tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai. \(\widehat A = \widehat M;\widehat B = \widehat N;\widehat C = \widehat P.\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay