Giải bài 4.12 trang 56 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Với 2 tam giác ABC và DEF bất kì, sao cho

Đề bài

Với 2 tam giác ABC và DEF bất kì, sao cho \(\Delta ABC = \Delta DEF\), những câu nào dưới đây đúng?

a)\(\Delta BCA = \Delta FED\)

b) \(\Delta CAB = \Delta EDF\)

c) \(\Delta BAC = \Delta EDF\)

d) \(\Delta CBA = \Delta FDE\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra các cặp góc bằng nhau của \(\Delta ABC = \Delta DEF\)

Lời giải chi tiết

Vì đỉnh A tương ứng với đỉnh D, đỉnh B tương ứng với đỉnh E, đỉnh C tương ứng với đỉnh F, nên chỉ có câu c) đúng.

 


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí