Giải bài 4.13 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại điểm O sao cho OA = OC, OB = OD như Hình 4.40.

a) Hãy tìm hai cặp tam giác có chung đỉnh O bằng nhau;

b) Chứng minh rằng \(\Delta \)DAB = \(\Delta \)BCD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Hai cặp tam giác có chung đỉnh O bằng nhau là: AOB và COD; AOD và COB theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.

b)

Do hai tam giác AOD và COB nên: \(\widehat {ADO} = \widehat {CBO}\) (2 góc tương ứng) và AD=BC (2 cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta \)DAB và \(\Delta \)BCD có:

AD=BC

\(\widehat {ADO} = \widehat {CBO}\)

BD chung

Vậy \(\Delta \)DAB =\(\Delta \)BCD (c.g.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm