Giải bài 4.12 trang 73 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong mỗi hình bên (H.4.39), hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

Lời giải chi tiết

a)Xét tam giác ABD và tam giác CBD có:

AB=CD

\(\widehat {ABD} = \widehat {CDB}\)

BD chung

Vậy \(\Delta ABD = \Delta CBD\)(c.g.c)

b)Xét hai tam giác OAD và OCB có:

AO=CO

\(\widehat {AOD} = \widehat {COB}\)(đối đỉnh)

OD=OB

Vậy \(\Delta OAD = \Delta OCB\)(c.g.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm